Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Vẽ tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn tiếp xúc - Cách 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Danh Hưng
  Ngày gửi: 09h:39' 20-11-2012
  Dung lượng: 31.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  function main
  // Tạo biến
  ix = 6
  iy = 6
  r1 = 2
  r2 = 3
  // Vẽ hai đường tròn (I) và (K) tiếp xúc ngoài tại H
  set_paper Paper, 2, 0xFF00FF
  appear Point, ix, iy, "I", rightbelow
  circle ix, iy, r1
  get_point &hx, &hy, ix, iy, 0, r1
  appear Point, hx, hy, "H", leftbelow
  get_point &kx, &ky, hx, hy, 0, r2
  circle kx, ky, r2
  appear Point, kx, ky, "K", below
  line ix, iy, kx, ky
  // Vẽ đường tròn đường kính BC
  set_paper Draft, 1
  appear Text, 8.25, 0.5, "Kéo dài đường nối tâm IK", 2
  get_point &bx, &by, ix, iy, 180, r1
  get_point &cx, &cy, kx, ky, 0, r2
  create_line bx, by, cx, cy
  appear Pencil, bx, by
  appear Point, bx, by, "B", left
  disappear Pencil
  appear Pencil, cx, cy
  appear Point, cx, cy, "C", right
  disappear Pencil
  disappear Text

  appear Text, 8.25, 0.5, "Lấy trung điểm O của BC và vẽ đường tròn (O) đường kính BC", 2
  get_angle &angle, bx, by, cx, cy
  ox = (bx+cx)/2
  oy = (by+cy)/2
  appear Ruler
  move Ruler, bx, by, angle
  appear Pencil, ox, oy
  appear Point, ox, oy, "O", below
  disappear Pencil
  disappear Ruler
  disappear Text

  appear Compa
  move Compa, ox, oy, -180
  call Compa.OpenCompa, r1+r2
  rotate_compa Compa, r1+r2, 180
  disappear Compa
  // Vẽ tiếp tuyến chung ngoài của (I) và (K)
  appear Text, 8.25, 0.5, "Vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại H cắt đường tròn đường kính BC tại A", 2
  lenHA = sqrt((r1+r2)^2 - (r2-r1)^2)
  get_point &ax, &ay, hx, hy, 90, lenHA
  create_line3 hx, hy, ax, ay
  appear Pencil, ax, ay
  appear Point, ax, ay, "A", rightbelow
  disappear Pencil
  note_angle 1, "", cx, cy, hx, hy, ax, ay
  disappear Text

  appear Text, 8.25, 0.5, "Nối A với B cắt (I) tại E, nối A với C cắt (K) tại F, EF là tiếp tuyến chung ngoài của (I) và (K)", 2
  create_line bx, by, ax, ay
  create_line ax, ay, cx, cy
  get_intersection2 &ekx, &eky, &ex, &ey, bx, by, ax, ay, ix, iy, r1
  get_intersection2 &fkx, &fky, &fx, &fy, cx, cy, ax, ay, kx, ky, r2

  appear Pencil, ex, ey
  appear Point, ex, ey, "E", leftabove
  disappear Pencil
  appear Pencil, fx, fy
  appear Point, fx, fy, "F", rightabove
  disappear Pencil
  set_paper Paper, 2, 0xFF00FF
  create_line ex, ey, fx, fy
  disappear Text
  // Bài tập 42 (SGK-128)
  wait_click
  get_intersection1 &mx, &my, ax, ay, hx, hy, ex, ey, fx, fy
  appear Pencil, mx, my
  appear Point, mx, my, "M", leftabove
  disappear Pencil
   
  Gửi ý kiến