Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Vẽ tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn tiếp xúc - Cách 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Danh Hưng
  Ngày gửi: 09h:38' 20-11-2012
  Dung lượng: 28.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  function main
  // Tạo biến
  ix = 6
  iy = 6
  r1 = 2
  r2 = 3
  // Vẽ hai đường tròn (I) và (K) tiếp xúc ngoài tại H
  set_paper Paper, 2, 0xFF00FF
  appear Point, ix, iy, "I", rightbelow
  circle ix, iy, r1
  get_point &hx, &hy, ix, iy, 0, r1
  appear Point, hx, hy, "H", leftbelow
  get_point &kx, &ky, hx, hy, 0, r2
  circle kx, ky, r2
  appear Point, kx, ky, "K", below
  line ix, iy, kx, ky
  // Vẽ đường tròn đường kính BC
  set_paper Draft, 1
  appear Text, 8.25, 0.5, "Vẽ đường tròn (O) đường kính IK", 2
  ox = (ix+kx)/2
  oy = (iy+ky)/2
  get_angle &angle, ix, iy, kx, ky
  appear Ruler
  move Ruler, ix, iy, angle
  appear Pencil, ox, oy
  appear Point, ox, oy, "O", below
  disappear Pencil
  disappear Ruler
  appear Compa
  move Compa, ox, oy, -180
  call Compa.OpenCompa, r = (r1+r2)/2
  rotate_compa Compa, r, 180
  disappear Compa
  disappear Text
  // Vẽ đường vuông góc với BC tại H
  appear Text, 8.25, 0.5, "Vẽ thẳng vuông góc với IK tại H", 2
  lenOH = sqrt((ox-hx)^2+(oy-hy)^2)
  lenOM = sqrt(r^2 - lenOH^2)
  get_point &mx, &my, hx, hy, 90, lenOM
  create_line3 hx, hy, mx, my
  appear Pencil, mx, my
  appear Point, mx, my, "M", above
  disappear Pencil
  note_angle 1, "", ox, oy, hx, hy, mx, my
  disappear Text
  // Vẽ đường vuông góc với MO tại M
  appear Text, 8.25, 0.5, "Vẽ đường tròn tâm M bán kính MH cắt (I) tại E và (K) tại EF", 2
  appear Compa
  move Compa, mx, my, -90
  call Compa.OpenCompa, lenOM
  rotate_compa Compa, lenOM, 270
  disappear Compa
  goc = arcsin(lenOH/r)
  get_point &tgx, &tgy, mx, my, goc, 1
  get_intersection2 &ekx, &eky, &ex, &ey, mx, my, tgx, tgy, ix, iy, r1
  get_intersection2 &fkx, &fky, &fx, &fy, mx, my, tgx, tgy, kx, ky, r2
  appear Pencil, ex, ey
  appear Point, ex, ey, "E", leftabove
  disappear Pencil
  appear Pencil, fx, fy
  appear Point, fx, fy, "F", rightabove
  disappear Pencil
  set_paper Paper, 2, 0xFF00FF
  create_line ex, ey, fx, fy
  disappear Text
  // Vẽ đường vuông góc với MO tại M
  appear Text, 8.25, 0.5, "EF chính là tiếp tuyến chung của (I) và (K)", 2
  end
   
  Gửi ý kiến