Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Hằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:53' 19-10-2012
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 105
  Số lượt thích: 0 người
  Hàm trong chương trình bảng tính là gì?Cách nhập hàm vào ô tính?
  Trả lời
  *Hàm trong chương trình bảng tính là công thức được định nghĩa từ trước
   - Các bước thực hiện nhập hàm vào một ô:
  B1: Chọn ô cần nhập
  B2: Gõ dấu =
  B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp
  B4: Nhấn Enter
  Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, dấu “=” là kí tự bắt buộc.
  *Cách nhập hàm vào ô tính:
  Tiết 18
  Bài 4
  SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (t2)
  = A1+A2+A3+A4+A5
  Công thức tính tổng giá trị các ô tính từ A1 đến A5
  Công thức tính tổng giá trị các ô tính từ A1 đến A100
  = A1+A2+…..+A100
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Phân nhóm học tập: Thảo luận theo máy
  Tìm hiểu hàm tính tổng
  Tìm hiểu hàm tính trung bình cộng
  Tìm hiểu hàm xác định giá trị lớn nhất
  Tìm hiểu hàm xác định giá trị nhỏ nhất
  Nội dung thảo luận:
  Tên hàm:
  Cú pháp:
  Chức năng:
  Thời gian hoạt động nhóm là 3 phút.
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  Hàm tính tổng: Sum
  Tính tổng của một dãy các số
  =SUM(a,b,c,...)
  Trong đó: các biến a,b,c,… đặt cách nhau bởi dấu phẩy, biến có thể là các số, địa chỉ của các ô tính, hay địa chỉ của các khối. Số lượng các biến là không hạn chế.
  b) Hàm tính trung bình cộng:Average
  Tính trung bình cộng của các số
  =AVERAGE(a,b,c,...)
  c) Hàm xác định giá trị lớn nhất:Max
  Xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số
  =MAX(a,b,c,...)
  d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:Min
  Xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số

  =MIN(a,b,c,...)
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
   a) Hàm tính tổng
  - Tên hàm:
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  Lưu ý: + Trong hàm không được chứa dấu cách (kí tự trống)
  + Hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường
  - Chức năng: Tính tổng của một dãy các số
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
   a) Hàm tính tổng
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  Ví dụ 1: Em hãy nêu công thức tính tổng 3 số 15,24,45 :
  ? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  => Kết quả: 84
  Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  Em hãy dùng hàm tính tổng 3 số 15,24,45 :
  =sum(15,24,45)
  =15+24+45
  => Kết quả: 84
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  a) Hàm tính tổng
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  Ví dụ 2: Giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 27. Khi đó, em hãy cho biết kết quả khi sử dụng các hàm sau:
  =sum(5,27)
  ? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  => Kết quả: 32
  =sum(A2,B8)
  => Kết quả: 32
  + Địa chỉ ô
  =sum(A2,B8,105)
  => Kết quả: 137
  ? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
  + Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  a) Hàm tính tổng
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  Ví dụ 3: Dùng hàm tính tổng các số từ C5 đến F5
  =sum(C5,D5,E5,F5)
  ? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ ô
  + Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
  =sum(C5:F5)
  + Địa chỉ khối
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  a) Hàm tính tổng
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy số hay địa chỉ của ô tính). Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  Ví dụ 4: Giả sử ô A1, B1, C1 lần lượt chứa các số 3, 5, 7 và ô D5 chứa số 1.
  * Em hãy nêu hàm tính tổng của các số trên.
  =sum(A1,B1,C1,D5)
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ ô
  + Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
  =sum(A1:C1,D5)
  + Địa chỉ khối
  +Kết hợp địa chỉ ô và địa chỉ khối
  => Kết quả: 16
  ? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  a) Hàm tính tổng
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  Ví dụ 4: Giả sử ô A1, B1, C1 lần lượt chứa các số 3, 5, 7 và ô D5 chứa số 1.
  * Em hãy nêu hàm tính tổng của các số trên.
  =sum(A1,B1,C1,D5)
  ? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ ô
  + Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
  =sum(A1:C1,D5)
  + Địa chỉ khối
  +Kết hợp địa chỉ ô và địa chỉ khối
  => Kết quả: 16
  * Cho biết kết quả khi nhập hàm sau vào ô tính:
  =sum(A1:C1,D5,4)
  => Kết quả: 20
  +Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
  Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  ? Em hãy viết hàm tính tổng giá trị các ô tính từ A1 đến A100
  =sum(A1:A100)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4,3. Em hãy cho biết kết quả khi tính các hàm sau:
  = SUM(A1,B1)
  A.
  Kết quả
  = SUM(A1,B1,B1)
  B.
  = SUM(2,A1:B1)
  D.
  = SUM(A1,B1,-5)
  C.
  = SUM(A1;B1;3)
  E.
  -1
  2
  1
  -6
  Sai
  EXCEL
  Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  BÀI TẬP
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  a) Hàm tính tổng
  - Cú pháp:
  =SUM(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy. Số lượng các biến không hạn chế.
  SUM
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ ô
  + Địa chỉ khối
  + Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  b) Hàm tính trung bình cộng
  - Cú pháp:
  =AVERAGE(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  AVERAGE
  - Biến có thể là:
  + Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  EXCEL
  - Chức năng: Tính trung bình cộng của một dãy các số
  + Địa chỉ ô
  + Địa chỉ khối
  + Các giá trị số
  => Kết quả: 28
  Ví dụ 1: Em hãy nêu công thức tính trung bình cộng 3 số 15,24,45 :
  =(15+24+45)/3
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
  - Cú pháp:
  =MAX(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  MAX
  - Biến có thể là:
  + Địa chỉ ô
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  - Chức năng: Xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ khối
  + Địa chỉ
  + Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
  EXCEL
  => Giá trị lớn nhất là: 64
  Ví dụ 1: Em hãy xác định giá trị lớn nhất của các số 47,5,64,4,13,56 :
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
  - Cú pháp:
  =MIN(a,b,c,...)
  + Tên hàm:
  Trong đó:
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  MIN
  - Biến có thể là:
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ ô
  + Địa chỉ khối
  + Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  - Chức năng: Xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số
  EXCEL
  => Giá trị lớn nhất là: 4
  Ví dụ 1: Em hãy xác định giá trị nhỏ nhất của các số 47,5,64,4,13,56 :
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  Xét ví dụ sau: Giả sử trong ô A1 chứa số 5, ô A2 chứa số 7, ô A3 chứa số 8, ô B2 chứa số 3. Vậy:
  =Sum(3,average(4,6,2),A1:A3,B2)
  Cho kết quả bằng bao nhiêu?

  =Sum(3,4,A1,A2,A3,B2)

  Kết quả: 30
  =Sum(average(4,6,2),Min(4,2,6))
  Cho kết quả bằng bao nhiêu?

  =Sum(4,2)
  Kết quả: 6
  EXCEL
  a) Hàm tính tổng
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  b) Hàm tính trung bình cộng
  c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
  d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
  =SUM(a,b,c,...)
  =AVERAGE(a,b,c,...)
  =MAX(a,b,c,...)
  =MIN(a,b,c,...)
  + a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy là số hay địa chỉ của ô tính. Số lượng các biến không hạn chế.
  - Biến có thể là:
  + Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối, hàm khác
  + Địa chỉ khối
  + Các giá trị số
  + Địa chỉ ô
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  + Một hàm khác
  Em có nhận xét gì về cú pháp của các hàm
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  Bản đồ tư duy
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
  BT 3: Vẽ bản đồ tư duy
  Học thuộc bài.
  Luyện tập thực hiện thao tác nhập hàm (nếu có máy)
  Làm bài tập 1-3 trong SGK (trang 44)
  Xem trước bài thực hành 4
  Tiết 18-Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiết 2)
   
  Gửi ý kiến